اپلیکیشن های کوردی

زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 25307 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 37712 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 124689 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 102720 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 47875 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 60781 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 43616 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7542 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5777 رایگان