اپلیکیشن های کوردی

محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 93743 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5450 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 28660 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7319 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 24123 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 71650 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 50841 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 37931 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 34588 رایگان