اپلیکیشن های کوردی

سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5555 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 41964 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 38319 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 83003 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 104835 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 32488 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 24873 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7405 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 54908 رایگان