اپلیکیشن های کوردی

كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 51565 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 22559 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5255 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7123 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 31297 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 73766 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 23207 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 28264 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 43600 رایگان