آموزش کاراته

آموزش کاراته

تعداد بازدید : 47626 آخرین آپدیت : اسفند 93 قیمت : رایگان توجه : کاربر گرامی در دانلود مستقیم برنامه امکان خرید از مارکتهای کافه بازار و کندو و مایکت و همچنین پرداخت مستقیم با کارت وجود دارد دانلود مستقیم مشاهده در بازار

اطلاعات بیشتر درباره آموزش کاراته

 

این نرم افزار حاوی مطالب و تصاویر بسیار کامل( حدود ۱۱۰ تصویر) آموزشی از کلیه حرکات تکنیکی شامل ضربات پا، ضربات دست، کاتاها، داچی ها،  احترامات و لباس پوشیدن و … می باشد که می تواند نقشی بسیار موثر در یادگیری ورزشکاران این رشته داشته باشد.

 

سر فصل مطالب به شرح زیر است :

 

تاریخچه

تکنیک ها و اصطلاحات

آموزش ضربات دست   (اوچی اوکه، سوتو اوکه، گدان بارای، جودان اوکه، شوتو سوتو هیزو اوچی و …)

آموزش ضربات پا  (کانستسوگری، اوشیرو کاکاتو گری، یوکوگری سوکوتو، مایه کری آگری و …)

آموزش داچی ها   (اوچی هاچی جی داچی، هیکو داچی، موسوبی داچی، هیسوکو داچی، کاکه  داچی و …)

کاتاها  (هیان شودان، هیان نیدان، هیان یوندان، هیان گودان و …)

آموزش مختصات پا   (هایسوکو، سوکوتو، چوسوکو و …)

آموزش مختصات دست   (شوتو، هیشو، هایتو، توهو و …)

آموزش نظم و احترامات   (فرم ادای احترام، تا کردن لباس، گره زدن کمربند، تعظیم کردن، نشستن و …)

آموزش بدنسازی

 

و همچنین نکات مهم همچون :

۱۰ روش ساده برای کوچک کردن شکم

۷ گام برای ایجاد یک مشت آهنین

۱۰ روش برای یک مبارزه خوب

کاهش درد پس از انجام تمرینات

نقاط حساس و آسیب پذیر بدن

و …

 

منابع استفاده شده در این برنامه عبارتند از :

 

 1. کتاب کیوکوشین کای کاراته

 

 1. ترجمه توسط آزاده سادات مقدم نیا از

www.karate.snowcron.com

 

 1. ترجمه توسط آزاده سادات مقدم نیا از

www.ultimatemakiwara.com

 

 1. وبلاگ کاراته کا

http://kkarate.persianblog.ir

 

 1. کتاب کاراته و اندرزهای اخلاقی

 

 

 

 

 

درباره:

 

 

کاراته (بهژاپنی: یی)نوعیهنررزمیمتعلقبهجزایرریوکیواست،جایی‌کهامروزدراوکیناوادرژاپنقراردارد. اینرشتهازترکیبروش‌هایجنگیبومیاینمنطقهمعروفبهته (معنیتحت‌اللفظی: دست) وهنرهایرزمیچینیکهدرژاپنبهکنپومعروفاست،پدیدآمده‌است.

کاراتهیکهنررزمیمبتنیبرضربهزدناستکهازضرباتمشت،لگد،زانو،آرنجوتکنیک‌هایدستبازماننددستچاقوییتشکیلمی‌شود. دربرخیسبک‌هافنونگلاویزی،قفلمفصل،مهاری،پرتابیوضربهبهنقاطحساسنیزآموزشدادهمی‌شود. هنرجویاناینرشتهکاراته‌کانامیدهمی‌شوند.

درتجربهوعملثابتگردیدهافرادیکهبهورزشکاراتهرویمیآورندبعدازچندسالچنانشخصیتیوالاوارزشمنددرکناراندامیزیباوقدرتمندپیدامیکنندکهدرحالتعادیانتظارچنینپبشرفتهاییازاینافرادکمترمدنظربودهاست . امیدوارمدرعملخودشاهدیبراینمدعاباشید.

در این راستا و در جهت ارتقای سطح علمی و ورزشی علاقه مندان به این ورزش تصمیم گرفته شد که آموزش اصول اولیه، تکنیک ها و انواع ضربات پا و دست بصورت برنامه آندرویدی و قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند تهیه شود.

منابع استفاده شده در این برنامه عبارتند از :

 

 1. کتاب کیوکوشین کای کاراته

 

 1. ترجمه توسط آزاده سادات مقدم نیا از

www.karate.snowcron.com

 

 1. ترجمه توسط آزاده سادات مقدم نیا از

www.ultimatemakiwara.com

 

 1. وبلاگ کاراته کا

http://kkarate.persianblog.ir

 

 1. کتاب کاراته و اندرزهای اخلاقی

 

امیدواریم که توانسته باشیم کمکی در جهت توسعه و پیشرفت تکنیکی علاقه مندان این ورزش کرده باشیم.

 

تافگه

 

 

3 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است ! بعدی شما باشید !

 1. karate training می‌گه:

  Great app!

 2. فریدون مهدا می‌گه:

  عالی است که شما راهی صهولت آمیز در اختیار مراجعین قر

 3. امید می‌گه:

  ایا سبک شوتوکان ریوبوکای است یا نه